Ograniczenia w parkowaniu na ulicach: Zielińskiego, Zaolziańskiej, Ziemowita i placu Nankiera

Na 30 maja zaplanowano renowację oznakowania poziomego na ul. Zielińskiego i w tym dniu na całym odcinku obowiązuje zakaz parkowania i postoju.

31 maja oznakowanie będzie odnawiane na ulicach Zaolziańskiej i Ziemowita dlatego parkowanie w obydwu lokalizacjach nie będzie możliwe.

1 czerwca renowację oznakowania zaplanowano na ul. Łaciarskiej –  na odcinku od Nożowniczej do pl. Nankiera, oraz na pl. Nankiera – od Łaciarskiej od Piaskowej. Znaki zakazujące parkowania i postoju w tym dniu zostały już ustawione w obydwu wspomnianych lokalizacjach.