Organizacja ruchu wokół wrocławskich cmentarzy

W związku ze wzmożonym ruchem w rejonie wrocławskich cmentarzy w okresie święta Wszystkich Świętych wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu, celem stworzenia optymalnych warunków dojazdu, parkowania i ruchu pieszego, przy jednoczesnym zapewnieniu warunków bezpieczeństwa ruchu.

 

INFORMACJA

o organizacji ruchu w rejonie cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych w 2016 r.

Zmiany organizacji ruchu obejmują rejony następujących cmentarzy:
1. Osobowickiego,
2. Grabiszyńskiego,
3. Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida,
4. Św. Rodziny przy ul. Smętnej,
5. Św. Ducha przy ul. Bardzkiej,
6. przy ul. Złocieniowej,
7. przy ul. Jerzmanowskiej,
8. przy ul. Trzmielowickiej,
9. przy ul. Zabrodzkiej,
10. przy ul. Gorlickiej,
11. przy ul. Działkowej
12. przy ul. Kiełczowskiej

Organizacje ruchu dla Cmentarzy Osobowickiego, Grabiszyńskiego oraz przy ulicy Bardzkiej zostały przedstawione na załączonych do informacji mapkach.

1. CMENTARZ OSOBOWICKI

cmentarz-osobowicki

Od 22 października 2016 r. (sobota) w rejonie Cmentarza Osobowickiego na ulicy Łużyckiej obowiązywać będą ograniczenia w parkowaniu pojazdów.

Dla komunikacji indywidualnej funkcjonuje parking niestrzeżony na 250 miejsc postojowych usytuowany pomiędzy cmentarzem, a nasypem kolejowym.
W dniu 30 października 2016 r. zamyka się dla ruchu kołowego ogólnodostępnego z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i TAXI ulicę Osobowicką – na odcinku od ul. Łużyckiej do mostu Milenijnego.
W dniu 1 listopada 2016 r. zamyka się dla ruchu kołowego ogólnodostępnego z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i TAXI następujące ulice:
– Osobowicką – na odcinku od mostu Osobowickiego do mostu Milenijnego,
– Bezpieczną,
– Łużycką,
– Jugosłowiańską oraz przyległe ulice osiedla Różanka,
– Władysława Reymonta – na odcinku od ulicy Kleczkowskiej do ulicy Na Polance, dla kierunku wyjazd z Miasta.
Postój TAXI wyznaczono na ulicy Osobowickiej przed skrzyżowaniem z ulicą Łużycką.
W dniach 29, 30 października oraz 1 listopada 2016 r. na moście Milenijnym na odcinku od Popowickiej do Osobowickiej (kierunek od Popowickiej) prawy pas ruchu funkcjonować będzie wyłącznie jako pas dla komunikacji autobusowej.
W dniu 1 listopada 2016 na ulicy Kleczkowskiej od ulicy Reymonta do ulicy Struga zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu.
Dla potrzeb komunikacji indywidualnej zorganizowany zostanie parking na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ulicy Obornickiej.
Parking funkcjonować będzie w dniach od 29 października do 31 października 2016 r. w godz. 8.00 – 20.00, w dniu 1 listopada w godz. 6.00 – 20.00 i – parking bezpłatny.
Dojazd do parkingu odbywać się będzie następującymi ulicami:
Z KIERUNKU PÓŁNOCNEGO – Poznań, Leszno:
– ul. Żmigrodzką,
– ul. Obwodnicą Śródmiejską
– ul. Obornicką
Z KIERUNKU POŁUDNIOWEGO – Jelenia Góra, Kudowa Zdrój, Wałbrzych:
– m. Uniwersyteckim,
– ul. Drobnera,
– ul. Łokietka,
– ul. Trzebnicką,
– m. Trzebnickim,
– ul. Żmigrodzką,
– ul. Broniewskiego,
– ul. Obornicką.
Z KIERUNKU ZACHODNIEGO – Zielona Góra, Lubin:
– ul. Kosmonautów,
– ul. Lotnicza,
– Obwodnicą Śródmiejską,
– m. Milenijnym,
– ul. Obornicką
Z KIERUNKU WSCHODNIEGO – Opole, Oława:
– m. Uniwersyteckim
– ul. Drobnera,
– ul.Trzebnicką,
– ul. Ołbińską,
– m. Trzebnickim,
– ul.Żmigrodzką,
– ul.Broniewskiego,
– ul.Obornicką.
Tegoroczną nowością jest uruchomienie prywatnej komunikacji meleksami, która będzie kursować wzdłuż ogrodzenia cmentarza na odcinku od parkingu przy ulicy Osobowickiej do trzeciego wejścia. Funkcjonować będzie ona od 29 października do 1 listopada. Cena przejazdu wynosi 4 zł.

2. CMENTARZ GRABISZYŃSKI
cmentarz-grabiszynski

W dniu 27 października 2016 r. od godz. 17:00 dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamyka się dla ruchu kołowego część jezdni bocznej ulicy gen. Józefa Hallera, na pozostałej części jezdni utrzymany zostaje ruch
dwukierunkowy.
W dniu 24 października 2016 roku od godzin porannych teren przy bramie bocznej cmentarza przeznacza się dla potrzeb pętli autobusowej.
W dniach 30 października i 1 listopada 2016 r. zamyka się dla ruchu kołowego z wyjątkiem komunikacji zbiorowej i TAXI ulicę Grabiszyńską na odcinku od ulicy Ostrowskiego do ulicy Jordanowskiej.
Wprowadza się jeden kierunek ruchu dla komunikacji indywidualnej na ulicy Ostrowskiego od ulicy Grabiszyńskiej do łącznika Ostrowskiego i Klecińskiej. Ulica Ostrowskiego pozostaje dwukierunkowa wyłącznie dla pojazdów komunikacji zbiorowej.
Postój TAXI wyznaczono przy ulicy Fiołkowej.
Przystanek końcowy ( pętla ) autobusowych linii specjalnych zlokalizowano przy ulicy Grabiszyńskiej – brama boczna cmentarza.
Parkingi dla komunikacji indywidualnej zorganizowano przy:
– ulicy Klecińskiej – parking bezpłatny na terenie firmy FAT parking ogólnodostępny,
– ulicy Ostrowskiego – parking na terenie TWINS – płatny 4 zł za wjazd,
– ulicy Ostrowskiego – parking na terenie Wabco – bezpłatny.

3. CMENTARZ KIEŁCZOWSKI

W dniu 1 listopada 2016 r. wprowadza się jeden kierunek ruchu na łączniku przy cmentarzu od ul. Kiełczowskiej do ul. Bierutowskiej z możliwością jednostronnego parkowania.

4. CMENTARZ ŚW. RODZINY – UL. SMĘTNA

W dniu 25 października 2016 r. dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamyka się dla ruchu kołowego sięgacz ulicy Smętnej do bramy wjazdowej cmentarza.
W dniach 30 października i 1 listopada 2016 r. zamyka się dla ruchu kołowego ulice:
– Smętną,
– Narcyzy Żmichowskiej,
– Emilii Plater,
– Partyzantów – na odcinku od ul. Monte Cassino do ul. Smętnej,
– Adama Mickiewicza (jezdnia boczna).

5. CMENTARZ ŚW.WAWRZYŃCA – UL. BUJWIDA

W dniu 25 października 2016 r. dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamyka się dla ruchu kołowego ul. Bujwida na odcinku od ul. Sopockiej do wjazdu na teren ogródków działkowych.
W dniach 30 października i 1 listopada 2016 r. zamyka się dla ruchu kołowego następujące ulice:
– Bujwida na odcinku od ul. Sienkiewicza do wjazdu na teren ogródków działkowych,
– Sopocką,
– Liskego,
– Czerwonego Krzyża.

6. CMENTARZ ŚW. DUCHA – UL. BARDZKA

cmentarz-przy-bardzkiej

Dla potrzeb komunikacji indywidualnej w rejonie cmentarza zorganizowany zostanie parking płatny na terenie przy ulicy Buforowej 2.
Na ul. Morwowej zostanie wprowadzony w dniu 1 listopada 2016 r. jeden kierunek ruchu od ul. Bardzkiej do ulicy Tarnogajskiej. Część jezdni ul. Morwowej przeznaczona zostanie do parkowania pojazdów.

7. CMENTARZE PRZY ULICACH:

– JERZMANOWSKIEJ,

– TRZMIELOWICKIEJ,

– ZABRODZKIEJ,

– GORLICKIEJ,

– DZIAŁKOWEJ,

– KIEŁCZOWSKIEJ.

Wprowadza się zakazy zatrzymywania się pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy.

8. CMENTARZ PRZY UL. ZŁOCIENIOWEJ

W dniach 30 października i 1 listopada 2016 r. zamyka się dla ruchu kołowego ślepy odcinek drogi dojazdowej do cmentarza od strony ul. Starodębowej oraz ul. Przylaszczkową od strony ul. Malwowej.

9. HANDEL W REJONIE CMENTARZY.

Kiermasz świąteczny trwać będzie od 25 października do 3 listopada 2016 r.
Stanowiska handlowe wyznaczone zostaną przy:
– cmentarzu Osobowickim na terenie parkingu pomiędzy cmentarzem a nasypem kolejowym,
– cmentarzu Grabiszyńskim na jezdni bocznej ulicy gen. Hallera,
– cmentarzu Św. Wawrzyńca wzdłuż ul. Bujwida,
– cmentarzu Św. Rodziny wzdłuż drogi dojazdowej do bramy głównej.

10. PRACA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH.

Część sygnalizacji świetlnych w bezpośrednim rejonie cmentarzy Osobowickiego i Grabiszyńskiego „światło żółte pulsujące”.
We wszystkich newralgicznych punktach dojazdowych do cmentarzy wystawione będą posterunki Policji, Straży Miejskiej i służb MPK.

Informacja została przygotowana przez Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

dojazd-do-cmenatrzy-komunikacja-zbiorowa
dojazd-do-cmenatrzy-komunikacja-zbiorowa-autobusy