Otwarcie łącznika Trzebnickiej do Zakładowej

Dzisiaj w południe został oddany do ruchu nowy układ drogowy powstały na terenach dawnej gazowni pomiędzy ulicami Trzebnicką, Rychtalską i Zakładową.
Drogi o szerokości 6m oraz 10,5 m umożliwiają obsługę komunikacyjną mieszkańcom powstałych w tym rejonie osiedli oraz zapewniają połączenie z ulicami Zakładową i Trzebnicką.
Wspomniany obszar jest objęty strefą 30, aby dodatkowo spowolnić ruchu na obydwu jezdniach zaprojektowano progi spowalniające. Rowerzyści mają do dyspozycji dwukierunkową ścieżkę rowerową, piesi – obustronne chodniki. Wyjazd do ulicy Trzebnickiej, który znajduje się vis a vis Kleczkowskiej, będzie możliwy w każdej relacji dlatego na skrzyżowaniu powstała sygnalizacja świetlna.
Inwestycja była realizowana z programu rozwoju terenów pod mieszkalnictwo, jej koszt to niespełna 6 mln. zł.