Parking przy ul. Grabiszyńskiej koło cmentarza Żołnierzy Włoskich

Parking P&R przy cmentarzu Żołnierzy Włoskich

Parking zlokalizowany jest przy wjeździe do miasta z kierunku południowo-zachodniego przy parku Grabiszyńskim. Znajduje się w pobliżu pętli Grabiszyńska-Cmentarz i Oporów. Jest to największy parking typu Park&Ride, na 400 samochodów osobowych. Ma częściowo gruntową nawierzchnię.