Pasy rowerowe, drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe

Łączna długość pasów i dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych to 249,9 km, w tym:

swieradowska-wyjazd-z-orzechowej1. Pasy ruchu dla rowerów (jako pas ruchu dla rowerów rozumiemy wydzieloną część jezdni przeznaczoną do ruchu w jednym kierunku):

  • długość łączna ulic z pasami ruchu dla rowerów – 23,29 km,
  • w tym długość ulic z pasami ruchu dla rowerów tylko po jednej stronie drogi – 8,46 km,
  • w tym kontrapasy rowerowe (jako kontrapas rowerowy rozumiemy pas ruchu dla rowerów wyznaczony na ulicy jednokierunkowej i umożliwiający jazdę rowerem pod prąd) – 4,48 km.

 

2.Drogi dla rowerów (jako drogę dla rowerów rozumiemy osobną drogę 20160426_093854przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną znakiem C-13, a także część drogi dla rowerów i pieszych, oznaczonej kombinacją znaków C-13/C-16, o ile strona dla rowerów jest konstrukcyjnie oddzielona od strony dla pieszych – tzn. rodzajem nawierzchni lub/i poziomem wysokości. Jeśli natomiast strona dla rowerów jest oddzielona od strony dla pieszych wyłącznie rodzajem kostki czy wymalowaną na drodze linią, traktujemy ją jako drogę dla rowerów i pieszych i zaznaczamy ją w następnym punkcie! Jeżeli drogi dla rowerów znajdują się po obu stronach ulicy, liczymy je jako jedną, chyba że jest to ulica dwujezdniowa):

  • długość łączna – 155 km.

89648713. Drogi dla rowerów i pieszych, czyli tzw. ciągi pieszo-rowerowe (jako drogę dla rowerów i pieszych rozumiemy drogę oznaczoną kombinacją znaków C-13/C-16, na której ruch rowerowy i pieszy jest wymieszany, a także, gdy strona dla rowerów jest oddzielona od strony dla pieszych wyłącznie rodzajem kostki czy wymalowaną na drodze linią):

  • długość łączna – 65,5 km.

 

Dane przedstawiają stan na 30.09.2016 i zostały zebrane na zlecenie Oficera Rowerowego.