Płatność bilonem

Uwaga! Konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego pojazdu, za którego postój jest wnoszona opłata!

 

1. W celu wybudzenia parkomatu wciśnij zielony przycisk, a następnie wsuń bilon do wlotu monet. Na wyświetlaczu pojawi się m.in. informacja o wartości wrzuconych monet, długości opłaconego czasu postoju oraz godzinie jego zakończenia. W przypadku niezaakceptowania monety upewnij się, że nie znajduje się ona w miejscu zwrotu monet.

2. Wprowadź za pomocą klawiatury numer rejestracyjny pojazdu, za którego postój chcesz wnieść opłatę – na wyświetlaczu pojawi się wprowadzony numer rejestracyjny.

3. Akceptuj operację (zakup biletu) za pomocą przycisku ZATWIERDŹ lub zrezygnuj za pomocą przycisku ANULUJ. – po naciśnięciu przycisku ZATWIERDŹ nastąpi wydruk biletu – po naciśnięciu przycisku ANULUJ nastąpi zwrot wrzuconych monet. W trakcie całej operacji zakupu biletu na wyświetlaczu pojawiać się będą tekstowe komunikaty pomocnicze. Minimalna opłata w parkomacie wynosi 50 groszy.
Parkomat nie wydaje reszty!

Informacje na ten temat są opublikowane również na stronie operatora: http://wroclaw.spp24.pl/