Podczas upałów więcej środków chemicznych w fontannach

Na skutek utrzymujących się bardzo wysokich temperatur musimy dodawać więcej środków bakterio i glonobójczych do wody w naszych fontannach. Środek ten powoduje powstawanie piany. Spienienie wody nie jest zatem skutkiem dodania do niej detergentów.
Wykaz fontann pod opieką ZDiUM publikujemy tutaj:
http://www.zdium.wroc.pl/fontanny-w-pasie-drogowym/