Połówkowe zamknięcie jezdni Gagarina. Ruch wahadłowy

Na wniosek dewelopera Oz – Bud sp. z o.o., dla potrzeb budowy kanalizacji deszczowej i przyłączy do powstałych obiektów, od 11 maja do końca czerwca br. na ulicy Gagarina 68 występować będzie połówkowe zajęcie jezdni. Przejazd na odcinku objętym pracami odbywa się wahadłowo (sygnalizacja świetlna).