Pomniki i rzeźby

Pod opieką ZDiUM znajdują się 22 pomniki oraz rzeźby zlokalizowane w pasie drogowym:

 1. Figura św. Jana Chrzciciela – ul. Najświętszej Marii Panny przy Moście Tumskim,
 2. Figura św. Jadwigi – ul. Najświętszej Marii Panny przy Moście Tumskim,
 3. Pręgierz miejski – Rynek,
 4. Pomnik Aleksandra hr. Fredry – Rynek,
 5. Pomnik Deportowanych w Akcji „Nacht und Nebel” – ul. Sądowa,
 6. Spiralna iglica na postumencie – pl. Solny,
 7. Rzeźba dla Dietricha Bonhoefera – ul. św. Mikołaja przed Kościołem św. Elżbiety,
 8. Rzeźba Powodzianka – Most Uniwersytecki,
 9. Pomnik Papieża Jana Pawła II – ul. Średzka,
 10. Płyta Pamiątkowa Powrotu Ziem Zachodnich – ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy Moście Pokoju,
 11. Płyta ku czci Chińczyków z Tien-an-men – pl. Dominikański,
 12. Miejski Słup Graniczny – Rogatka – ul. Karkonoska,
 13. Miejski Słup Graniczny – Rogatka – ul. Mickiewicza,
 14. Miejski Słup Graniczny – Rogatka – Na Polance,
 15. Krzyż Wotywny – ul. Traugutta,
 16. Tablica upamiętniająca walkę z powodzią w 1997 r. – most Młyński Południowy,
 17. Płyta Pamiątkowa ku czci poległych i zaginionych z lat 1914-1918 – skrzyżowanie ulic Wędkarzy i Szachistów,
 18. Rzeźby „PRZEJŚCIE” – ul. Piłsudskiego róg ul. Świdnickiej,
 19. „KOŃ” – skrzyżowanie ul. Szewskiej i ul. Kuźniczej,
 20. Rzeźba „Integration IV” G. Carlesso – rondo przy ul. Wileńskiej i ul. Pionierów,
 21. „Krzesło” Tadeusza Kantora – ul. Nowy Świat, ul. Łazienna, ul. Białoskórnicza,
 22. Pomnik na skrzyżowaniu ulic Trzmielowickiej i Rubczaka.