Poziom i4 oraz i5

Oznakowanie na poziomach i4 oraz i5 wskazuje kierowcom oraz pieszym gdzie znajdują się punkty użyteczności publicznej oraz charakterystyczne punkty Wrocławia (również osiedla). Poziom i4, obejmujący oznakowanie na trasach spacerowych, to słupy z podłużnymi tabliczkami pokazującymi kierunki oraz odległości do instytucji, zabytków, parków itd. Oznakowanie na poziomie i5 to tablice przeznaczone dla kierowców oraz pieszych umieszczane przy ciągach komunikacyjnych.

Podobnie jak na innych poziomach oznakowania SIM, brązowe elementy tablic oznaczają, że dany obiekt znajduje się s trefie zabytkowej, a niebieski – poza strefą.