Poziom i6 – tablice informacyjne o obiekcie zabytkowym, patronie obiektu i tablice parkowe

Oznakowanie na poziomie i6 pojawiło się w 2012 w 41 punktach turystycznych na terenie miasta. Łącznie zamontowaliśmy 56 tablic: 43 na elewacjach budynków i 13 na słupkach.

Lokalizacje tablic informacyjnych:

 1. Biblioteka Uniwersytecka na Piasku, ul. Św. Jadwigi 3-4,
 2. Dawna kaplica cmentarna św. Agnieszki, ul. Szewska 47,
 3. Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, ul. kard. Bolesława Kominka 3-5,
 4. Budynek Królewskiego Konsystorza Ewangelickiego Kościoła Unijnego, obecnie Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ul. Kazimierza Wielkiego 29,
 5. Dawny miejski szpital Bożego Grobu, obecnie Szkoła Podstawowa nr 10 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 49, ul. Kazimierza Wielkiego 1,
 6. Budynek korporacji studenckiej „Borussia”, obecnie siedziba Komendy Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Nowa 6,
 7. Budynek Towarzystwa Pomocy Wzajemnej Pracowników Handlu, obecnie siedziba Katedr Etnologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 50/51
 8. Hotel Monopol, ul. Heleny Modrzejewskiej 2,
 9. Dawny hotel „Deutsches Haus”, obecnie „Lothus”, ul. Wita Stwosza 22/23,
 10. Teatr Lalek, pl. Teatralny 4,
 11. Biurowiec Junkernstraße-Baugesellschaft m.b.H., ul. Ofiar Oświęcimskich 41-43,
 12. Biurowiec Junkernstraße-Baugesellschaft m.b.H., ul. Ofiar Oświęcimskich 38-40,
 13. Dawny dom handlowy firmy Luis Lewy jr., Rynek 39/40,
 14. Victoria, obecnie Herbapol, ul. Św. Mikołaja 65-68,
 15. Domy handlowe Trautner i Hönert, Rynek 49/50,
 16. SDH Feniks, Rynek 31/32,
 17. Dom handlowy Stein&Koslovsky, Rynek 25,
 18. Dom handlowy i księgarnia firmy Priebatsch, Rynek 58,
 19. Dom handlowy Ludwig Wittemberg&Co., Rynek 1,
 20. Dom handlowy Marcus „Der Große Bazar”, Rynek 48,
 21. Dziekania katedralna, ul. Kapitulna 4,
 22. Siedziba wicekustosza kapituły katedralnej i kuratora Ostrowa Tumskiego, pl. Katedralny 18,
 23. Kanonia kapituły katedralnej, pl. Katedralny 5,
 24. Kanonie kapituły katedralnej, ul. Katedralna 10-14,
 25. Dom beneficjantów Kaplicy Elektorskiej i muzykantów katedralnych, ul. Św. Idziego 4/6,
 26. Kanonia kapituły świętokrzyskiej, ul. Katedralna 5,
 27. Kanonia kapituły świętokrzyskiej, ul. Katedralna 7,
 28. Kanonia kapituły świętokrzyskiej, ul. Katedralna 9,
 29. Dawna kanonia kapituły świętokrzyskiej, ul. Katedralna 8,
 30. Dom należący do kapituły świętokrzyskiej, pl. Kościelny 1,
 31. Wyspa Bielarska,
 32. Wyspa Słodowa,
 33. Wyspa Młyńska – młyny Maria i Feniks,
 34. Dom towarowy formy C&A, ul. Oławska 10/11,
 35. Pręgierz, Rynek,
 36. Most Piaskowy,
 37. Mosty Młyńskie,
 38. Most Tumski,
 39. Żabia Kładka,
 40. Mosty Uniwersyteckie,
 41. Promenada Staromiejska, od ul. Krupniczej do Zatoki Gondoli.

Tablice wykonane są ze szkła. Mają wymiary: 40×40 cm, 50×50 cm lub 60×60 cm. Na tablicy znajduje się nazwa obiektu w języku polskim i angielskim oraz czarno-białe logo miasta.

Obecnie pod opieką ZDiUM znajduje się ok. 170 tablic: 56 zamontowanych w 2012 roku oraz kolejne, montowane przez inne instytucje miejskie. Za ustalanie lokalizacji tablic odpowiada Biuro Promocji Miasta i Turystyki w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Pełen wykaz tablic pod opieką ZDiUM: