Poziom i7 – oznakowanie przystani pasażerskich w centrum historycznym Wrocławia

Wdrożenie oznakowania na poziomie i7 nastąpiło w 2016 roku. W pierwszym etapie znaki pojawiły się przy wejściach do 14 przystani:

 1. Przystani Cypel na wsypie Słodowej,
 2. Przystani Uniwersyteckiej przy ul. Księcia Witolda,
 3. Przystani Pod Śliwką przy ul. Grodzkiej,
 4. Przystani Turystycznej przy ul. Grodzkiej,
 5. Przystani Piaskowej przy ul. Grodzkiej,
 6. Przystani Włostowica przy bulwarze Piotra Włostowica,
 7. Przystani Kardynalskiej przy bulwarze Piotra Włostowica,
 8. Przystani Kapitańskiej przy bulwarze Piotra Włostowica,
 9. Przystani Tumskiej przy bulwarze Piotra Włostowica,
 10. Przystani Hala Targowa przy bulwarze Xawerego Dunikowskiego,
 11. Przystani Wratislavia przy bulwarze Xawerego Dunikowskiego,
 12. Przystani Dunikowskiego przy bulwarze Xawerego Dunikowskiego,
 13. Zatoki Gondoli przy ul. Jana Ewangelisty Purkyniego,
 14. i 15. Przystani Grunwaldzkiej przy bulwarze Marii i Lecha Kaczyńskich (2 znaki przy dwóch wejściach).

mapa przystanie2

Oznakowanie przystani pasażerskich składa się ze słupka wysokości 3,45 m 0raz tabliczki 0,5 x 0,5 m, na której widnieje symbol barki oraz nazwa przystani. Słupki oraz elementy graficzne występują w 2 wariantach kolorystycznych: brązowe w strefie zabytkowej oraz niebieskie poza strefą.