Prace drogowe na Kominiarskiej. Weekendowe ograniczenia w ruchu

W dniach 20 – 21 maja na ul. Kominiarskiej, na odcinku od Księgarskiej do Rzemieślniczej, będą prowadzone prace drogowe – układanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni.
W związku z powyższym, w miarę przesuwania się frontu robót , ulica będzie wyłączana z ruchu kołowego. Prace rozpoczną się ok. godz. 7.00 w sobotę.
Układanie nawierzchni jest jednym z ostatnich etapów prac związanych z odtwarzaniem jezdni po wykonanych pracach podziemnych – budowa kanalizacji deszczowej.