Prace serwisowe ITS. Możliwe zakłócenia prac DIP, VMS i priorytetu

Dzisiaj od godziny 19:00 mogą wystąpić przerwy w łączności systemu ITS z urządzeniami znajdującymi się w mieście. Efektem braku łączności będzie: brak wyświetlania się rozkładu jazdy na tablicach DIP, brak wyświetlania się informacji drogowych na tablicach VMS, sygnalizacje świetlne będą działać w trybie lokalnym. Prace serwisowe potrwają maksymalnie do godziny 23:00