Prace sieciowe na sięgaczu Kleczkowskiej. Zwężenie jezdni

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej do budynków mieszkalnych powoduje zwężenia jezdni sięgacza (w pobliżu ZUS i zakładu pogrzebowego).
Inwestorem robót jest deweloper Inwest Mar AM. Prace potrwają do końca listopada.