Prace sieciowe w Brylantowej

Na ulicy Brylantowej trwają prace sieciowe związane z budową przyłączy do powstałych budynków zabudowy szeregowej. Inwestor, firma DR Deweloper, na razie odtworzył w technologii tymczasowej nawierzchnię jezdni po rozkopach, ale po ukończeniu budowy przyłączy gazowych jezdnia na całym odcinku zostanie odtworzona w technologii nakładki bitumicznej.

Przewidywany termin ukończenia wszystkich robót to koniec lutego, jednak prace drogowe przy układaniu nowej nawierzchni są uzależnione ściśle od warunków atmosferycznych.