Prace torowe za mostem Trzebnickim

W dniach 25 – 29 września na zjeździe z mostu Trzebnickiego, przed skrzyżowaniem z ul. Na Polance, w kierunku pętli Karłowice, będą prowadzone prace torowe polegające na wymianie zwrotnicy.
Realizacja prac oznacza konieczność wstrzymania komunikacji tramwajowej oraz zajęcie prawego pasa jezdni.

Wykonawcą robót będzie Zakład Torowy. Koszt inwestycji to 180 000 zł.