Preselekcyjny system ważenia pojazdów

Od 2007 r. działa we Wrocławiu preselekcyjny system ważenia pojazdów  w ruchu, który spełnia kilka funkcji. Najważniejszą z nich jest ochrona dróg poprzez eliminowanie z ruchu pojazdów przeciążonych oraz badanie natężenia ruchu w mieście.

Punkty pomiarowe umieszczono we Wrocławiu w 5 miejscach:

  1. al. Jana III Sobieskiego (od maja 2007r.)
  2. al. Karkonoska (od maja 2007r.)
  3. ul. Żmigrodzka (od lipca 2009r.)
  4. ul. Średzka (od lipca 2009r.)
  5. ul. Opolska (od lipca 2009r.)

Punkty kontrolne zlokalizowane w ww. miejscach pozwalają na przesyłanie do bazy danych szczegółowych informacji: daty i godziny przejazdu, rodzaju pojazdu, prędkości jazdy, masy pojazdu lub nacisku osi, zdjęcia pojazdu. Kierowcy samochodów przeciążonych mogą odczytać informację o zmierzonej masie na tablicach świetlnych umieszczonych ok. 150-200 m za punktem pomiarowym.

Informacje uzyskane z punktów kontrolnych pozwalają na „wyłapywanie” podejrzanych o przeciążenia pojazdów i kierowanie ich na stanowiska do ważenia legalizowaną wagą administracyjną. Stanowiska takie znajdują się w pobliżu punktów pomiarowych.
Dodatkowo wewnątrz miasta znajduje się kilka legalizowanych stanowisk do ważenia administracyjnego. Kierowane są tam  do zważenia samochody podejrzane o przeciążenia, które wjechały do miasta omijając punkty preselekcyjnego ważenia, a zostały zatrzymane przez lotne patrole Inspekcji Transportu Drogowego lub Policji.  Ważenia wagami administracyjnymi przeprowadzają upoważnieni pracownicy ZDiUM. Wyniki takiego ważenia stanowią podstawę  do nakładania kar administracyjnych przez Inspekcję Transportu Drogowego lub Policję. Kary takie sięgają kwot od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Pieniądze z tych kar są przekazywane na konta zarządców dróg na których doszło do wykroczenia.