Profil ZDiUM na platformie ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ZDiUM znajduje się na platformie ePUAP: http://epuap.gov.pl/
Korzystanie z niej wymaga założenia bezpłatnego konta-profilu zaufanego na platformie. Konto można założyć rejestrując się na stronie: http://epuap.gov.pl/
System generuje dla nadawcy potwierdzenie otrzymania pisma przez ZDiUM.

Adres Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu:

/n295j0qixl/skrytka
/n295j0qixl/SkrytkaESP

Po zalogowaniu niezbędne jest:
1. Zlokalizowanie formularza udostępnionego przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu na platformie ePUAP,
2. Wypełnienie elektronicznego formularza na stronie ePUAP, bądź dołączenia on-line dokumentu z bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w formacie Xades-Bes.

Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG , PDF, ZIP. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone.

Informacja o złożeniu formularza w ePUAP zostanie automatycznie przekazana do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu drogą elektroniczną.