Przebudowa ul. Maczka wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Ołtaszyńską

Przebudowa ul. Maczka wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Ołtaszyńską rozpoczęła się od robót przygotowawczych w stycznie br. Zadanie obejmuje budowę fragmentu ulicy (od Zwycięskiej nr  50 do Ołtaszyńskiej) oraz poprawę stanu nawierzchni istniejącej drogi (od od ul. Zwycięskiej 50 do ul. Obrońców Poczty Gdańskiej) .
Na istniejącym odcinku:
– dodamy warstwę ścieralną z betonu asfaltowego,
– wydzielimy chodnik o szer 2m,
– wydzielimy miejsca postojowe prostopadłe i równoległe,
– zamontujemy 2 progi zwalniające i uporządkowujemy parkowanie
– jezdnia będzie mieć 6 m. szerokości.

Na nowym odcinku zaplanowano:
– budowę kanalizacji deszczowej,
– budowę 4 latarni w technologii LED oraz budowa nowej szafki o linii kablowej oświetleniowej,
– wyznaczenie strefy 30,
– nowa sygnalizacja akomodacyjna zgodnie z wytycznymi WIM (w dokumentacji są już programy),
– montaż progu zwalniającego.

Realizacją inwestycji zajmuje się Bickhardt Bau. Koszt wykonania zadania to niespełna 1,4 mln. zł. Prace potrwają do maja br.

 

W sezonie zimowym wykonano prace związane z rozbiórką nieczynnego zbiornika wodnego oraz odtworzenie nawierzchni po zdemontowanym obiekcie.