Przebudowa ul. Ołtaszyńskiej. Zmiany w organizacji ruchu od 7 stycznia

Na dzień 7 stycznia zaplanowano rozpoczęcie przebudowy ulicy Ołtaszyńskiej na odcinku od ul. Malinowej do Wojszyckiej.

W związku powyższym cały wspomniany odcinek zostanie wyłączony z ruchu kołowego (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Malinową oraz wszystkimi przecznicami znajdującymi się na rzeczonym obszarze).

Objazd został wyznaczony od ul. Wyścigowej przez Karkonoską do Zwycięskiej.

Przebudowa ul. Wojszyckiej na odcinku od Ołtaszyńskiej do Agrestowej rozpocznie się w marcu br. Objazd dla modernizowanego odicnka zostanie wyznaczony przez ul. Agrestową.

 

Celem inwestycji jest podwyższenie standardu technicznego nawierzchni jezdni ul. Ołtaszyńskiej i ul. Wojszyckiej (z poniemieckiej kostki granitowej na beton asfaltowy), oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego:

– zmiana geometrii skrzyżowania ul. Ołtaszyńskiej z ul. Wojszycką i ul. Okrężną na skrzyżowanie typu mini rondo z przejezdną wyspą centralną

– zastosowanie elementów uspokojenia ruchu tj. wyniesionych skrzyżowań i progów zwalniających.

 

Zakres prac przewidzianych do wykonania na obydwu ulicach przewiduje:

− przebudowę jezdni na odcinku od ul. Malinowej (wraz ze skrzyżowaniami) do ul. Wojszyckiej oraz przebudowę ul. Wojszyckiej na odcinku od ul. Ołtaszyńskiej do ul. Agrestowej;

− przebudowę istniejących zjazdów i peronów autobusowych;

− budowę elementów uspokojenia ruchu tj. wyniesionych skrzyżowań i progów zwalniających;

− budowę nowych miejsc postojowych w ul. Ołtaszyńskiej;

− wyznaczenie przejść dla pieszych;

− przebudowę odwodnienia projektowanego odcinka drogi ul. Ołtaszyńskiej i ul. Wojszyckiej wraz z odwodnieniem skrzyżowania typu mini rondo;

− wykonanie zieleni ulicznej niskiej.

 

Średnica zewnętrzna planowanego do budowy ronda wynosi 18 m. Wewnętrzna – 8 m. Projektowana szerokość jezdni na rondzie – 5 m.

Jezdnię ul. Ołtaszyńskiej zaprojektowano jako drogę długości 405,84mb z wyznaczonymi  14 – oma miejscami postojowymi, prostopadłymi po obu stronach jezdni. Lokalnie zaprojektowano również przebudowę chodnika przy miejscach postojowych o szerokości 1,5 i 2,0m.

Na wysokości posesji przy ul. Ołtaszyńskiej 25 wyznaczono nową lokalizację peronu autobusowego szerokości 3,40.

Jezdnię ul. Wojszyckiej zaprojektowano jako drogę długości 94,09 mb. Przyjęto szerokość projektowanej drogi równą 6,0 i 7,0m.

       

 

Oświetlenie nowego ronda przy ulicy Wojszyckiej i Ołtaszyńskiej zostanie wykonane w technologii LEDowej, podobnie jak doświetlenia następujących przejść dla pieszych w ciągu ul. Ołtaszyńskiej: Agrestowa, Wojszycka 16, Okrężnaj, Wojszycka 19, Ołtaszyńska 1, Końska, Stajenna i Malinowa.

Przewidywany termin ukończenia przebudowy ulic Ołtaszyńskiej i Wojszyckiej to koniec maja 2017r. Wykonanie modernizacji ulicy Ołtaszyńskiej w innym terminie nie jest możliwe z uwagi na zaplanowaną na kwiecień 2017r. przebudowę układu ulic: Parafialnej, Pawiej i Pszczelarskiej. Szerokość jezdni – 6m- nie pozwala również na realizację prac przy połówkowym zamknięciu.