Przebudowa ul. Suchej. Brak przejazdu od 6 stycznia br.

Z dniem 6 stycznia firma Unibail Rodamco, inwestor przebudowy ulic: Dyrekcyjnej, Joannitów, Suchej i Borowskiej, zlokalizowanych wokół powstającego centrum Wroclavia dworca PKS, wprowadza kolejny etap robót – modernizację ulicy Suchej na fragmencie odcinka pomiędzy skrzyżowaniami Borowska – Hubska (dokładny zakres robót ilustruje szkic załączony poniżej).
Prace na ulicy Suchej prowadzone będą przy całkowitym wyłączeniu ruchu kołowego z wyjątkiem komunikacji autobusowej utrzymanej jednym kierunku – do ulicy Borowskiej.
Trasa objazdu została wyznaczona przez przebudowaną ul. Dyrekcyjną oraz ul. Borowską do skrzyżowania Sucha/Ślężna/Swobodna.  Inwestor zakłada ukończenie robót do sierpnia br.

Z uwagi na powstający obiekt kubaturowy po stronie dworca PKP (na działce zajmowanej przez dawną centralę rybną), do prac wykonywanych w ul. Suchej dołączy wkrótce kolejny inwestor – Echo Investment, zajmując pod plac budowy jezdnię i chodnik od strony skrzyżowania z ul. Borowską do wyjścia z dworca PKP, co nie wpłynie jednak zasadniczo na organizację ruchu (nadal brak przejazdu).