Przejazd kolejowy w ul. Czajkowskiego zamknięty od 4 do 14 listopada.

W dniach 4 – 14 listopada, na wniosek  PKP nie będzie przejazdu przez przejazd kolejowy w ul. Czajkowskiego (roboty konserwacyjne). Ruch pieszy i rowerowy ma być utrzymywany natomiast ruch kołowy zostanie skierowany na trasy objazdu uzgodnione przez zarządzającego ruchem.
Objazd został wyznaczony ulicami: Długosza, Boya- Żeleńskiego i Przybyszewskiego. Druga relacja będzie korzystała z objazdu prowadzącego ulicami: Sołtysowicką i Poprzeczną.