Przejścia podziemne i tunele

Pod opieką ZDiUM znajduje się 14 przejść podziemnych, 2 tunele samochodowe oraz 12 tuneli pieszo-rowerowych.

Wykaz przejść podziemnych i tuneli w zarządzie ZDiUM: