Przełożenie ruchu na nowy most Żernicki. Ruch wahadłowy

Podczas najbliższego weekendu na nowy most Żernicki zostanie przełożony ruch kołowy.
Stanie się to w nocy z 17/18 sierpnia, po zakończeniu prac drogowych na pasie w kierunku do autostrady zaplanowanych na czwartek 16 sierpnia. Gdyby opady deszczu uniemożliwiły ułożenie masy bitumicznej w czwartek,  przełożenie ruchu zostanie przesunięte na kolejną noc – z 18/29 sierpnia.
Aby możliwe było zakończenie prac na dojazdach do mostu (które krzyżują się z dojazdami do mostu tymczasowego), przejazd przez most będzie się odbywał przez około tydzień w trybie wahadłowym. Dojazdy do mostu tymczasowego oraz przeprawa zostaną zdemontowane. Jako zadanie uzupełniające do inwestycji zostaną również wykonane prace remontowe na kładce pieszo – rowerowej. Część rowerowa zostanie zabudowana masą bitumiczną, piesza – kostką betonową. Prace będą prowadzone „pod ruchem”.
Wszystkie roboty rozbiórkowe i porządkowe powinny się zakończyć do połowy września br.