Remont chodnika w ul. Lwowskiej

W poniedziałek 11 kwietnia na ulicy Lwowskiej rozpoczną się prace przygotowawcze do remontu chodnika. Wykonawca będzie wygradzał sukcesywnie plac budowy po stronie prawej na odcinku od Pereca do Jemiołowej.
W obrębie placu budowy niemożliwy będzie postój samochodów, o czym będzie informowało stosowne oznakowanie.
Inwestycja obejmuje nie tylko remont chodnika ale również budowę kanałów MTKK (po stronie prawej) i została podzielona na 6 etapów, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu pieszym.
Generalnym wykonawcą prac jest firma Drobud. Koszt wykonania zadania w trybie projektuj – buduj przekracza 800.000 zł.
przewidywany termin oddania wyremontowanego chodnika a całym odcinku – lipiec br.