Remont kładki Zwierzynieckiej. Brak przejścia pomostem od 19 czerwca br.

Remont kładki Zwierzynieckiej został podzielony na dwa zadania. Pierwszym z nich jest przebudowa schodów istniejących po stronie północnej w wygodne podjazdy, tak aby poprawić dostępność kładki osób niepełnosprawnych. W czerwcu rozpoczęto rozbiórkę schodów, co stanowiło wstęp do budowy nowego podjazdu.
Zamknięcie samej kładki zaplanowano na dzień 19 czerwca br.
Było to konieczne jeszcze w czerwcu, bez dalszego oczekiwania na zakończenie przez RZGW remont śluzy (spodziewane w maju 2017r.), z uwagi na duży zakres robót, parametry techniczne kładki (240 m długości) oraz krótki termin jaki pozostał do ukończenia prac – 30 listopada br.

Czynności odbiorowe oraz procedury związane z udostępnieniem kładki dla pieszych i rowerzystów potrwają około 3 do  4 tygodni od momentu zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru. Będzie to prawdopodobnie trzecia dekada grudnia br.
Pierwotny termin zakończenia remontu kładki przypadał na 31 października, jednakże w trakcie prowadzenia inwestycji okazało się, że konieczne jest wykonanie robót dodatkowych, nie ujętych w projekcie (m.in. dostęp z pomostu kładki do sieci MPWiK).

Remontu wymagał cały ustrój nośny kładki wraz z przyczółkami. Zarówno pomost jak i balustrady zostały zdemontowane dlatego technicznie nie było możliwości utrzymywania ruchu pieszego i rowerowego w trakcie remontu.
Wszystkie sieci podwieszone pod kładką zostały zabezpieczone a sieć energetyczna ŚN stanowiąca własność Tauron SA oraz MPWiK – zostały lub znajdują się w trakcie przebudowy.
Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego kładki oraz poprawę dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych, co zostanie osiągnięte poprzez budowę podjazdów w miejscu istniejących schodów.
Wjazd na kładkę od strony południowej (ulica Na Grobli) również zostanie poddany pracom remontowym aby zwiększyć standard istniejącej nawierzchni na podjeździe (szacujemy, że prace na tym odcinku będą prowadzone we wrześniu/październiku). Generalnym wykonawcą prac jest Intop Warszawa, koszt realizacji zadania wyniesie ok 3,5 mln. zł.