Remont nawierzchni na skrzyżowaniu Różyckiego i Paderewskiego

Od poniedziałku 23 kwietnia rozpocznie się wymiana nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Różyckiego.
Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego jezdni wraz z regulacją wpustów odwodnienia drogowego. Po zakończeniu remontu na skrzyżowaniu zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu kołowego – rondo (skrzyżowanie ma kształt ronda ale obecnie obowiązuje na nim ruch jak na normalnym skrzyżowaniu).

Prace remontowe oznaczać będą poważne zmiany w organizacji ruchu kołowego, w celu zminimalizowania utrudnień roboty zostały podzielone na 3 etapy:
etap 1 – od 23 kwietnia przez ok. dwa tygodnie:
prace na rondzie po stronie północnej z całkowitym wyłączeniem ruchu od strony ul. Moniuszki; objazd wyznaczono ulicą Karłowicza.
Przejazd w relacji Paderewskiego – Różyckiego na linii południe – zachód będzie utrzymany; brak wjazdu na stadion Olimpijski , obsługa możliwa wyłącznie od strony ul. Mickiewicza.
etap 2:
prace na środkowej części jezdni południowego wlotu Paderewskiego i Różyckiego oraz na fragmencie ronda; wjazd na stadion możliwy jest od strony ul. Paderewskiego,
etap 3:
prace obejmą skrajną część jezdni na wlocie zachodnim i południowym; utrzymane są wszystkie relacje.