Remont przejazdu kolejowego w ulicy Traktatowej

Na wniosek PKP PLK w dniach 26 lipca – 3 sierpnia zamknięty dla ruchu będzie przejazd kolejowy w ulicy Traktatowej.
Powodem ograniczenia są planowane przez PKP prace remontowe w obrębie przejazdu.