Remont torowiska i jezdni na mostach Uniwersyteckich

most-uniwersytecki-remont-mapa
W związku z zaplanowanym na 23 lipca rozpoczęciem remontu torowiska tramwajowego na mostach Uniwersyteckich (wraz z rozjazdem od strony ulicy Drobnera), słupów trakcyjnych, jezdni, międzymościa i dylatacji przejazd mostami będzie możliwy wyłącznie w jednym kierunku – do ulicy Grodzkiej.
Jezdnia wschodnia wraz z torowiskiem będzie zajęta pod plac budowy.
Objazd dla drugiego kierunku został wyznaczony ulicami: Grodzką, mostami Pomorskimi, Pomorską, Dubois do Drobnera.
Komunikacja zbiorowa również będzie kursowała objazdami do zakończenia remontu.
Prace remontowe na mostach i przy rozjeździe torowym na skrzyżowaniu Drobnera/Dubois potrwają do końca września.
Generalnym wykonawcą robót jest konsorcjum firm Zakład Sieci i Zasilania z Wrocławia oraz Taumer z Krakowa. Koszt inwestycji wyniesie niespełna 4,7 mln. zł.Zakres prac przewidzianych do realizacji przewiduje:
– remont torowiska tramwajowego na mostach
– remont rozjazdu wraz z krzyżownicami od strony skrzyżowania Drobnera/Dubois
– remont jezdni wschodniej i zachodniej na mostach
– wymiana słupów trakcyjnych
– remont międzymościa
– remont dylatacji.

Prace związane z remontem chodników, balustrad i spodu konstrukcji mostów będą wykonane jako odrębne zadanie w innym terminie (kolejne lata).
Bardzo zły stan techniczny torowiska i słupów trakcyjnych wymaga natychmiastowej interwencji, szczególnie w perspektywie planowanego na najbliższe lata remontu mostów Pomorskich, dla których mosty Uniwersyteckie stanowią trasę objazdu dla komunikacji zbiorowej.

W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu prace remontowe zostały podzielona na dwa etapy.

Podczas etapu pierwszego zajęta będzie wschodnia jezdnia i torowisko a przejazd w kierunku ul. Grodzkiej będzie możliwy jezdnią zachodnią (pasem o szerokości 2,5m).
Etap drugi oznacza przełożenie ruchu na wyremontowaną połowę jezdni i kontynuowanie robót na jezdni zachodniej.
Z uwagi na krótki termin realizacji prac w torowisku najprawdopodobniej nie będzie możliwe puszczenie po nim drugiego kierunku ruchu jak pierwotnie zakładano, ale jest to jeszcze przedmiotem odrębnych ustaleń z zarządzającym ruchem.
O ich wyniku będziemy informowali na bieżąco.
Czas trwania etapu pierwszego to 23.07 do końca sierpnia.
Etap drugi realizowany będzie od końca sierpnia do końca października br.