Remonty dróg zniszczonych w czasie modernizacji WWW. Utrudnienia w ruchu

Od 24 września Mota Engil, jeden z wykonawców prac przy modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego, rozpocznie naprawę dróg wykorzystywanych jako dojazd do placu budowy.
Na poniższych odcinkach wystąpią czasowe ograniczenia w ruchu wynikające z realizacji prac remontowych:
Od 24.09 do 28.09 – frezowanie nawierzchni ul. Zalipie, rozbiórka nawierzchni z kostki, wykonanie podbudowy z kruszywa, przygotowanie do ułożenia masy na ul. Zalipie i Szachistów
29.09 – frezowanie ul. Bora-Komorowskiego
1.10, 02.10 – regulacja ścieków z dwóch rzędów kostki, regulacja wpustów na ul. Bora-Komorowskiego, przygotowanie pod układanie masy
2.10 – układanie masy na ul. Szachistów
3.10 – układanie masy na ul. Zalipie
6 i 13.10 – układanie masy ul. Bora-Komorowskiego
Od 08.10 do 19.10 – frezowanie nawierzchni ul. Zakrzowskiej i Kłokoczyckiej, przygotowanie do ułożenia masy, układanie masy
19/20.10 – frezowanie nawierzchni ul. Poprzecznej
20.10 – układanie masy na ul. Poprzecznej.