Renowacja oznakowania poziomego – zakaz parkowania na Gajowej, Dworcowej i Dąbrowskiego

Zakaz parkowania obowiązuje 23 maja i jest związany z wykonaniem oznakowania poziomego:
Gajowa – dla potrzeb wykonania kopert dla osób niepełnosprawnych,
Kolejowa 36 – dla potrzeb wykonania tychże kopert,
Dąbrowskiego – renowacja oznakowania miejsc postojowych.
Pojazdy pozostawione mimo obowiązujących znaków B – 36 zostaną odholowane na koszt właściciela.