Rondo Olimpijczyków Wrocławskich

Zakończyliśmy wszystkie prace związane z wdrożeniem nowej organizacji ruchu na rondzie Olimpijczyków Wrocławskich.
Skrzyżowanie o kształcie ronda zostało nazwane rondem Olimpijczyków Wrocławskich w minionym roku, ale obowiązywały na nim zasady ruchu jak na skrzyżowaniu równorzędnym.
Po zakończeniu remontu, który polegał na wymianie spękanej nawierzchni na całym okręgu jezdni, oraz zamontowaniu elementów nowej organizacji ruchu (m.in. wyspy i azyle poprawiające bezpieczeństwo pieszych), na rondzie obowiązują zasady ruchu właściwe dla skrzyżowania o ruchu okrężnym.