Rondo turbinowe na rondzie Lotników Polskich

W nocy z 11/12 maja, na wniosek organu zarządzającego ruchem, na rondzie Lotników Polskich zostanie wdrożona zmiana organizacji ruchu polegająca na wprowadzeniu zasad obowiązujących na rondzie turbinowym.