Rozbiórka kamienicy przy Kurkowej 36. Zwężenie jezdni

W dniach 12 kwietnia – 15 czerwca firma Specbau będzie realizować prace związane z rozbiórką i zagospodarowaniem terenu po kamienicy z numerem 36.
Z uwagi na strefę bezpieczeństwa chodnik będzie zajęty pod rusztowanie i plac budowy, piesi na czas trwania inwestycji będą poruszać się wyznaczonym korytarzem na jezdni