Rusza budowa placu miejskiego między Lotniczą a Szybowcową

Obszar sąsiadujący z budynkiem dawnego portu lotniczego zostanie zagospodarowany w sposób uwzględniający potrzeby pieszych, rowerzystów i kierowców. Prace budowlane potrwają do grudnia br.
Teren budowy został wygrodzony w celu rozpoczęcia rozbiórek, w których asystowała będzie ekipa archeologów.
Ze względu na charakter miejsca niewykluczona jest również pomoc firm świadczących usługi saperskie (potencjalna lokalizacja zbiorników na paliwo, które nie zostały uprzednio zlikwidowane).
Do końca lat 70 na obszarze objętym pracami funkcjonowało bowiem lotnisko, powstałe w 1910 roku i zlikwidowane w latach 80, dla potrzeb budowy osiedla Kosmonautów.Pierwszy etap zagospodarowania placu rozpoczęliśmy jeszcze w zeszłym roku budując przejście dla pieszych przez ul. Szybowcową oraz chodnik i ścieżkę rowerową umożliwiające przedostanie się  od Szybowcowej do Lotniczej.
Do końca tego roku planujemy odmienić wygląd kolejnej jego części wyodrębniając strefę wypoczynkową –  ławki i zieleń oraz użytkową – chodnik i parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych.
Z myślą o nich i wózkach dziecięcych pojawi się również pochylnia od strony Lotniczej.
Na placu zamontujemy latarnie, stojaki rowerowe i kosze na odpadki.
Akcentem odwołującym się do historii tego miejsca będą małe samoloty i maszt z wiatrowskazem.

Na realizację tego etapu prac przeznaczymy nieco ponad 2 mln. zł. a roboty wykona, wybrana w drodze przetargu, firma Steinbudex.