Skarbowców i Podwale – zakaz parkowania 9 i 10 sierpnia

Dla potrzeb renowacji oznakowania poziomego w dniach 9 i 10 sierpnia na Podwalu i Skarbowców wystąpią czasowe ograniczenia w parkowaniu:
9 sierpnia na Podwalu od Krupniczej do pl. Orląt Lwowskich – dla potrzeb usunięcia pozostałości po dawnym oznakowaniu w celu uczytelnienia oznakowania poziomego i pionowego,
10 sierpnia na Skarbowców przy szkole podstawowej – malowanie dwóch kopert dla osób niepełnosprawnych.
Pojazdy pozostawione mimo zakazów zostaną odholowane na koszt właścicieli.