Strefa 30 na Wędkarzy, Drzewnej, Sokolniczej i placu Solidarności

Do 10 maja zakończy się montaż oznakowania wprowadzającego strefę 30 w obrębie ulic Drzewnej, Sokolniczej i placu Solidarności. Z kolei od 15 maja strefa ruchu uspokojonego zostanie wprowadzona na ulicy Wędkarzy. Przypominamy, że na jej obszarze wszystkie skrzyżowania są równorzędne oraz dopuszczalna prędkość nie może przekraczać 30 km/h.