„Strefa 30” na Wschodniej

Do 11 grudnia ulica Wschodnia (boczna Wilczyckiej) zostanie objęta strefą ruchu uspokojonego.
Dopuszczalna prędkość w strefie wynosi 30 km/h.