Strefa 9 ton i 12 ton

Informacja w sprawie funkcjonowania strefy ograniczonego dostępu dla samochodów ciężarowych powyżej 9 ton (DMC – dopuszczalnej masy całkowitej), na terenie Wrocławia.

Zasady  ograniczonego wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton, obowiązują we Wrocławiu od 1 czerwca 2008 roku.

Do dnia 31 sierpnia 2008 roku,  firmy mające swoje siedziby bądź bazy sprzętu w obszarze strefy,  a także przewoźnicy obsługujący te firmy oraz budowy znajdujące się w obszarze strefy, mieli prawo do wjazdu do strefy poza wyznaczonymi godzinami.

Z dniem 1 października 2008 roku zmianie ulegają zasady poruszania się pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton.

Wjazd do strefy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowite9ton_2j powyżej 9 ton może dobywać się tylko wyznaczonymi korytarzami  – wlot ulicami:

  • Bardzką,
  • Krzywoustego,
  • Grabiszyńską,
  • Strzegomską,
  • Legnicką,
  • Popowicką.

z uwzględnieniem poniższych ograniczeń:

Pojazdy ciężarowe o DMC < 9 ton ≥ 12 ton
Czasowo dopuszcza się całodobowy wjazd w obszar strefy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 9 ton a nie przekraczającej 12 ton, posiadających udokumentowany cel podróży zlokalizowany w strefie, wyznaczonymi wyżej korytarzami, zgodnie z obowiązującym oznakowaniem.

Pojazdy ciężarowe o DMC > 12 ton
Dopuszcza się wjazd do strefy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton w godzinach:  4.00 – 6.00, 9.00 – 13.00 oraz 19.00 – 22.00,  wyznaczonymi wyżej korytarzami, zgodnie z obowiązującym oznakowaniem drogowym.
Ograniczenia wjazdu samochodów o masie powyżej 9 ton do wyznaczonej strefy wraz z wyznaczonymi korytarzami, ilustruje załączona mapa.

Mapa Strefa 9 ton