Strefy ruchu uspokojonego

Głównym celem wprowadzania stref ruchu uspokojonego jest zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich osób korzystających z drogi, a więc zarówno pieszych, jak i rowerzystów oraz kierowców. W skrócie chodzi o to, by wymusić na kierowcach zmianę sposobu jazdy poprzez ograniczenia rozwijanej przez nich prędkości i zwrócenia ich uwagi na to, co dzieje się na drodze. W takiej strefie obowiązuje ograniczenie do 30 km/h, lub 40 km/h, jeśli kursuje tam komunikacja autobusowa. Obok ograniczeń prędkości powszechnie stosowana jest zasada, że wewnątrz takiego osiedla wszystkie skrzyżowania są równorzędne.
Strefa ruchu jest oznaczona znakiem „strefa ograniczonej prędkości” (B-43). Tego znaku, w przeciwieństwie do znaku ograniczenia prędkości (B-33), nie odwołuje skrzyżowanie, lecz znak „koniec strefy ograniczonej prędkości” (B-44).

Aktualna mapa stref ruchu uspokojonego dostępna jest Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia: http://gis.um.wroc.pl/imap/?locale=pl&gui=classic&sessionID=356700