Św. Józefa połówkowe zamknięcie jezdni

Od dzisiaj do 4 sierpnia na ulicy św. Józefa wystąpią ograniczenia w ruchu, polegające na połówkowym zamknięciu jezdni.
Powodem utrudnień jest budowa linii średniego i niskiego napięcia dla powstałego przy placu Katedralnym hotelu.
Inwestorem robót jest Plac Katedralny sp. zo.o.