Sygnalizacja świetlna na wrocławskich skrzyżowaniach

Sygnalizacja świetlna jest narzędziem organizacji ruchu wpływającym na poprawę jego bezpieczeństwa.
Wzrost poziomu bezpieczeństwa jest osiągany przez segregację w czasie kolizyjnych potoków ruchu (pojazdów i pieszych). Segregacja czasowa nie jest tak skuteczna jak segregacja przestrzenna (wielopoziomowe skrzyżowania, przejścia podziemne, kładki dla pieszych), ale i tak  jest najchętniej stosowanym rozwiązaniem z przyczyn finansowych i logistycznych (koszt budowy sygnalizacji jest nieporównywalnie niższy od budowy mostów drogowych i estakad oraz kosztów pozyskania terenu pod ich budowę).

Ze względu na sposób pracy sygnalizacje dzielimy na akomodacyjne i stałoczasowe.
Sygnalizacje akomodacyjne reagują adekwatnie do rzeczywistej sytuacji ruchowej na skrzyżowaniu – skracają czas oczekiwania na sygnał zielony poprzez dostosowanie długości poszczególnych faz do warunków ruchu.
Przy akomodacji wykorzystuje się czujniki i radary wykrywające obecność konkretnej grupy użytkowników ruchu (pojazdów, pieszych, tramwajów).
Sygnalizacje stałoczasowe realizują stały program otwarć i długości poszczególnych faz w ciągu doby (jednoprogramowe), lub kilka wcześniej ustawionych programów przypisanych do odpowiedniej pory dnia, zgodnie z ustalonym harmonogramem przełączania (wieloprogramowe).

Ze względu na niskie natężenie ruchu w godzinach nocnych sygnalizacja świetlna pracuje w trybie awaryjnym – światło żółte pulsując. Są jednak skrzyżowania na których przez całą dobę sygnalizacja pracuje wg programu kolorowego.
Ich liczba jest zmienna ponieważ czynnikiem decydującym jest poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu na konkretnym skrzyżowaniu (stałe duże natężenie ruchu lub wysoka wypadkowość są argumentami przemawiającymi za utrzymywaniem programu kolorowego przez całą dobę).

Kwalifikacji skrzyżowania do programu kolorowego przez całą dobę dokonuje bezpośrednio organ zarządzający ruchem drogowym – Wydział Inżynierii Miejskiej UM Wrocławia.

Nowością na wrocławskich skrzyżowaniach są sekundniki kołowe, wyświetlające czas pozostały do zapalenia się zielonego światła. Urządzenia próbne testowane na początku 2010 roku spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem kierowców.
Listy skrzyżowań wyposażonych w sygnalizację świetlną z podziałem na stałoczasową i akomodacyjną, działających w programie kolorowym 24h oraz wzbogaconych o sekundniki publikujemy w załącznikach.