Szlak Odry

Szlak Odry to ponadregionalny 256 kilometrowy szlak biegnie doliną rzeki Odry. Rowerzyści wjeżdżając do Wrocławia od strony  Oławy i mogą wybrać przejazd północną lub południową częścią szlaku.

Trasa północna: Od Wyspy Opatowickiej szlak prowadzi wałami przeciwpowodziowymi wzdłuż  kanałów: Powodziowego, Żeglugowego, Miejskiego, Różanki. Po przeprawie przez Most Milenijny łączy się z trasą południową.

Trasa południowa: poprowadzona po zachodniej stronie Odry, wiedzie od Trestna, przez ścisłe centrum wzdłuż Fosy Miejskiej, Leśnicę i dalej do Brzegu Dolnego.

Więcej informacji na http://www.szlakodry.pl/