Tablice informacyjne i3 – bezobsługowe punkty informacyjne

W 2011  roku we Wrocławiu pojawiły się nowe tablice informacyjne, pozwalające mieszkańcom i turystom na szybkie odnalezienie się w przestrzeni miasta. 120 bezobsługowych punktów informacyjnych przedstawiających plan miasta na awersie i rewersie stanęło w miejscach, które najczęściej odwiedzają przyjezdni oraz w lokalizacjach, gdzie podróżują pasażerowie komunikacji zbiorowej.

Na każdej z tablic znajduje się mapa z najbliższym obszarem oraz oznaczone są miejsca godne zobaczenia we Wrocławiu (zabytki, atrakcje, trasy spacerowe) w wersji dwujęzycznej. Na każdej mapie jest punkt odniesienia ”Tu jesteś”. Tablice są podświetlone.

Na obszarze strefy zabytkowej tablice mają kolor brązowy. W pozostałych punktach maja barwę niebieską.

Gabaryty tablicy:

Wysokość: 2,5 m.

szerokość: 1,5 m.

grubość: 0,2 m.

Generalnym wykonawcą prac było konsorcjum firm ROTOMAT, BUDOTECHNIKA i UTAL. Koszt inwestycji to 3 210 060,15 zł.