Testy oprogramowania nowego taboru MPK. Możliwe zakłócenia w pracy tablic DIP

W dniach 3 – 5 marca będą kontynuowane testy kompatybilności z systemem DIP oprogramowania nowych autobusów zakupionych przez MPK .
Informacja o testach będzie wyświetlana na tablicach DIP od dzisiejszego popołudnia.
W ramach testów MPK będzie prowadziło przejazdy próbne nowego autobusu, kursy te będą uwidocznione na tablicach jako treść PRZEJAZD TESTOWY.
Autobus nie będzie zabierał pasażerów.