Torowiska tramwajowe

Długość torowisk

ZDiUM zarządza 199 572,68 m torowisk. 104 426,17 m przebiega na drogach gminnych, a 95 146,51 m na drogach publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Zestawienie długości torów w poszczególnych kategoriach dróg:

Torowiska zabudowane mają długość 94.314,13 m, co stanowi ok. 47% torowisk. Torowiska wydzielone mają długość 105 258,55 (53%).

Stan techniczny torowisk w 2015 roku

Torowiska w bardzo dobrym stanie technicznym: 41,07%

Torowiska w dobrym stanie technicznym: 37,94%

Torowiska w przeciętnym stanie technicznym: 14.47%

Torowiska w złym stanie technicznym: 4,82%

Torowiska w bardzo złym stanie technicznym: 1,7%

W 2016 roku usunięte zostało awaryjne torowisko w ul. Dyrekcyjnej (jego stan był bardzo zły). Obecnie jedynym torowiskiem w bardzo złym stanie jest to w ul. Kościuszki (na odcinku od skrzyżowania z ul. Pułaskiego do ul. Krakowskiej). Ze względu na fatalny stan trakcji tramwajowej nie odbywają się nim regularne kursy tramwajów i jest ono wykorzystywane jedynie do przejazdów awaryjnych (za każdym razem za zgodą Centrali Ruchu MPK).

Zmiany stanu technicznego torów w ostatnich latach przedstawione są w poniższej tabeli:

stan torów