Udostępnianie danych i informacji na potrzeby prac naukowych

ZDiUM, jako zarządca drogi, dysponuje licznymi danymi dotyczącymi infrastruktury, którą mamy pod swoją opieką. Udostępniamy je nie tylko na potrzeby dostępu do informacji publicznej, ale również prac naukowych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktorskich).

Chcemy, by otrzymali Państwo potrzebne materiały w jak najszybszym czasie, dlatego prosimy, by skorzystać z następującej drogi postępowania:

  1. Prosimy o wysłanie maila na adres: zdium@zdium.wroc.pl z precyzyjnym określeniem przedmiotu pracy i jak najdokładniejszym opisem, jakich danych Państwo oczekują. Dzięki temu będziemy mogli sprawdzić, czy posiadamy takie dane, a jeśli nie, spróbować skierować Państwa do odpowiedniej instytucji.
  2. Jeśli posiadamy odpowiednie dane, prosimy o dołączenie do kolejnego maila 2 dokumentów:
  • skanu pisma z uczelni zaświadczającego, że wnioskodawca jest studentem/pracownikiem tej uczelni oraz pisze pracę naukową na określony temat (prosimy o wskazanie dokładnego tematu),
  • skan oświadczenia wnioskodawcy, że wszystkie pozyskane materiały będą wykorzystane do celów naukowych, nie komercyjnych, potwierdzony przez promotora pracy.

Pozyskanie danych może wiązać się z koniecznością wyszukania ich w archiwum, dlatego nie potrafimy jednoznacznie określić terminu, w jakim jesteśmy je w stanie dostarczyć wnioskodawcy. Przy okazji kontaktu mailowego postaramy się podać prawdopodobny termin uzyskania materiałów.

Informujemy, że udostępniamy dane bez ich dodatkowego przetwarzania, tzn. analiz, statystyk, podsumowań, wykresów, itd. Materiały w formie elektronicznej udostępniamy w drogą elektroniczną, a papierowe – w formie papierowej.