ul. Łaciarska – parkowanie do 15 minut

Na ul. Łaciarskiej wyznaczone zostało 1 miejsce postojowe dla autokarów. Postój możliwy jest maksymalnie do 15 minut.

laciarska