ul. Petrusewicza przy Wrocławskim Parku Wodnym

UWAGA! Postój autokarów możliwy jest jedynie w godz. między 5.00 a 22.00.

Petrusewicza

fot. na podstawie mapy wroclaw.pl